mp3 Player

Tags: flash
Met deze applicatie heb ik geprobeerd flash te verkennen. Ik heb geprobeerd een mp3 player te maken met een playlist. Deze playlist leest hij uit een xml bestand.

Om de applicatie te bekijken kunt u hier klikken.