AdVanOorschot.nl

Deze website heb ik gemaakt in opdracht van mijn oude stagebedrijf Markitswing. Ik heb hiervoor een uitgebreide cms gemaakt. Maar om de kosten te drukken gebruik ik deze cms voor meerdere opdrachten. Ik heb de layout omgezet in HTML codes. Daarnaast heb ik ook de backend gemaakt.