Schoolproject: Domotica

Voor mijn minor Advanced Software Development heb ik een team van 4 studenten geleid tijdens het Wosi project. Wij waren verantwoordelijk voor het Domotica sub-project.

Een quote van de project Wosi website:
"Project Wosi is een real-life project van het Instituut voor Informatica aan de Hogeschool van Amsterdam en Saxion Hogescholen in Enschede in samenwerking met een aantal grote woningcorporaties in Nederland. Het project heeft als doel om met behulp van open-source methoden tot een open standaard te komen voor het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende woningcorporaties."

De opdracht was om een manier te vinden om bewoners van een zorginstelling te controleren of ze zijn opgestaan zonder dat hun privacy word geschonden. Door dat het versturen van de gegevens via het internet te onbetrouwbaar is in zorginstellingen moesten we alles via smsjes doen. Omdat de vorige poging mislukt was moesten we het project van voor af aan opnieuw doen. Onze taak was om te onderzoeken hoe en waarmee je het beste smsjes kon verzenden en hoe je de bewoners kon controleren. We hebben dit onderzoek afgerond en hebben een groot deel van de server en applicatie afgekregen. Helaas waren we nog niet aan gekomen bij de stap om het apparaat, dat de bewoners moest controleren, in elkaar te zetten.

Een quote uit het Project Initiatie Document:
"Veel zorginstellingen worden gebouwd door woningcorporaties. Om deze zorginstellingen veiliger te maken willen ze door ouderen te monitoren, met instandhouding van hun privacy, te constateren dat ze op een “normale” (instelbare variabele) tijd uit bed zijn gekomen om zich te douchen, koffie te maken, krantje te halen, etc. Een aantal variabelen moet instelbaar zijn, om rekening te houden met de specifieke situatie van de betrokkenen. Bij langdurig inactiviteit escaleert het programma dat de bewegingen in de gaten houd door middel van het sturen van een sms. De betrouwbaarheid van 100% is vereist als het gaat om de gezondheid van mensen."

Helaas kan ik geen documenten of codes laten zien aangezien dat eigendom is van Wosi.